Waar verschillen de evangelischen met de Bijbel?

Met een aantal woorden willen we ingaan op hoe veel evangelischen groepen verschillen met de leer van de Bijbel.
Ik wil hier ook aan toevoegen dat de lering in deze groepen verschilt van de één naar de andere, dus het is niet zo dat al deze dingen in elk van deze groepen gevonden worden.
Dus we moeten alles per groep bekijken en soms per individu.
Niet alle mensen in een bepaalde groep geloven hetzelfde.

1. De leer over de wedergeboorte en de doop.

In de evangelische wereld word er verteld dat je wederom geboren bent als je de Heer aanneemt in je hart.
Dat is niet wat de Bijbel leert. In de eerste plaats vragen we aan hen: Waar staat dit in de Bijbel. Het bewijs kan niet geleverd worden.

Wat leert de Bijbel over de wedergeboorte:
De Bijbel leert dat iemand moet

 1. geloven,
 2. zichzelf bekeren
 3. zichzelf laten dopen voor de vergeving van zonden.

Het is vooral het laatste wat in de evangelische groepen niet geleerd word.

De Bijbel geeft duidelijk aan waarom de doop door de Heere is ingesteld.
"voor de vergeving van zonden"dat betekent dat iemand niet behouden kan worden zonder de doop door onderdompeling.

Voor de doop voor de vergeving van zonden (behoudenis):

 • Markus 16: 16
 • Handelingen 2: 38
 • Handlelingen 22: 16
 • Romeinen 6: 1-14
 • Efeze 2: 1-10
 • Koll. 2:8-15
 • Titus 3: 4-7

Evangelische groepen leren een doop zonder inhoud. Voor hen symboliseert het een uiterlijk teken van een innerlijke verandering. De Bijbel leert anders.

2. De leer over het koninkrijk.

Veel Evangelischen leren dat er nog een koninkrijk komt, genoemd het duizendjarige rijk.
De Bijbel leert dat we in het koninkrijk zijn en dat er niet nog een andere op komst is.

Voor het koninkrijk:

 • Jesaja 2: 1-4
 • Daniel 2: 44
 • Psalm 110.
 • Markus 9: 1
 • Koll. 1: 13
 • Hebreen 12: 22-24
 • Openb. 1: 9

3. De leer over de behoudenis van de ziel.

In vele groepen word geleerd dat als je eenmaal behouden bent dat je nooit meer verloren kan gaan. Dit klopt niet.

De Bijbel leert dat we ons aan de leer van Christus moeten houden en we in Hem moeten blijven. Als we dit niet doen verliezen we onze zaligheid.

 • Matt. 13:18-23
 • Gal. 5: 1-6
 • Koll. 1: 21-23
 • Jac. 5: 19-20
 • 2 Petrus 2.
 • Openb. 2-3 De zeven gemeenten.

4. Geen goed onderscheid tussen het oude en het nieuwe verbond.

In veel Evangelischen groepen word er geen goed onderscheid gemaakt tussen het oude en het nieuwe verbond.
Hebreen 9: 14-17 laat ons zien dat Christenen onder een tweede verbond zijn, het verbond van Christus.
Dit is de leer voor Christenen.

Omdat dit verschil niet word geleerd geloven velen dat we nog onder de wet van Mozes zijn.
Niks is minder waar. We leven onder het verbond van Christus.

Omdat dit verschil niet gemaakt word word er bijvoorbeeld is sommige groepen geleerd dat je tienden moet geven. Dit staat in contrast tot de woorden van Jezus in 2 Kor. 9: 6-8 dat we moeten geven van ons hart.

Omdat dit verschil niet word gemaakt word er geleerd dat we muziek-instrumenten mogen gebruiken in de aanbidding.
En onze vraag is: waar lezen we over muziek-instrumenten in het nieuwe verbond?

Nergens. En de Bijbel leert dat we niets aan Gods woorden mogen toevoegen.

 • Spreuken 30: 5, 6

Een principe wat God al in het oude verbond heeft gegeven. Voeg niet toe aan de woorden van God, ze zijn gelouterd en wie er aan toevoegd zal een leugenaar bevonden worden.

En zo zijn er nog meer dingen die voortkomen uit een verkeerde leer over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond.
Laten we hier wel aan toevoegen dat het oude verbond een hele belangrijke functie heeft.

 • Rom. 15: 4
 • 1 Kor. 10

5. De leer over wat we allemaal mogen geloven.

In veel evangelische groepen word geleerd dat het niet uitmaakt wat je geloofd als Jezus maar de basis is van je geloof.

De Bijbel leert anders.

 • Matt. 7: 13-23
 • Joh. 17: 20-23
 • 1 Cor. 1: 10
 • Efeze 4: 1-16

Er is één leer van Christus en die moet gevolgd worden.

6. De leer over overkoepelende organisaties.

Vele evangelische groepen worden bestuurd/geleid uit een overkoepelende organisatie.
Dit klopt niet. De Bijbelse leer laat zien dat er één hoofd is van de gemeente en dat is Christus.

 • Efeze 1: 20-22

Omdat dit genegeerd word krijgen groepen met allerlei regels te maken die van mensen zijn. Regels die gevolgd moeten worden.
Waar de Bijbel leert dat elke gemeente autonoom is (alleen recht) hebben vele de overkoepelende organisaties.

Er zouden nog een aantal andere dingen genoemd kunnen worden in licht van de titel, maar we hopen dat met deze zes punten we een aansporing hebben gegeven om de leer van Christus te ondezoeken met een open hart.
De leer van Christus is te belangrijk om te laten gaan.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven