Wie ben ik?

GJ

Mijn naam is Gert-Jan van Zanten, woonachtig in Harderwijk, geboren als de jongste van 14 kinderen in een gezin waar het Calvinisme geleerd werd.

Ik ben tot mijn 18de met mijn ouders meegegaan naar de Christelijk Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Gemeenten en Oud Gereformeerde Gemeenten.
Op mijn 18de ben ik "de wereld" in getrokken, vanaf die leeftijd tot mijn 24ste niet meer naar deze groepen geweest.

Op mijn 24ste ben ik op het kruispunt van het leven gekomen toen mijn oudere broer een kind verloor en mijn vader erg ziek was.
Ik ben toen gaan zoeken naar de zin van het leven. Ik was op het kruispunt van het leven beland.

Eerst moest ik de vraag beantwoorden of de God van de Bijbel wel bestond. Of was het een gedachte van mensen.
Door te kijken naar de wetenschap en naar de natuur kwam ik al gauw tot de conclusie dat de God, zoals Hij zich in de Bijbel leert kennen, de God van deze hemel en aarde is.
Dat Hij de wereld had geschapen, dat Hij Hem onderhield en dat Hij de grote God van hemel en van aarde is.

Psalm 19
Psa 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

Psa 19:2 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.

Psa 19:3 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.

Psa 19:4 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.

Psa 19:5 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.

Psa 19:6 Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.

Romeinen 1: 20
Rom 1:20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Ik ben er dan wel achter gekomen dat er veel mensen zijn die wel geloven, maar niet weten waarom ze geloven. Dat is jammer, want God kan gezien worden door Zijn werken.
God heeft Zichzelf heel duidelijk laten zien in deze wereld.
Vele mensen zijn verblind en zien de schoonheid en het meesterwerk van onze natuur niet.

Door mijn opvoeding ben ik toen teruggegaan naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. Daar was ik in opgegroeid, dat is waar mijn zoektocht begon.
Voor twee jaar ben ik met veel plezier daar een deel van geweest, maar ik kwam tot de conclusie dat er erg veel traditie was. Tradities zoals de leer van de uitverkiezing, zoals deze word uitgelegd in deze groepen, de leer van de kinderdoop en andere waren zaken die ik niet terug kon vinden in het woord van God.

Mijn zoektocht ging voort, in die tijd bezocht ik veel andere groepen, Baptisten, Jehovah Getuigen, Pinkstergemeente, verschillende Evangelische gemeenten, maar in al deze groepen vond ik ook veel tradities.

Ik was op zoek naar de ware God van de Bijbel en ook op de manier zoals Hij zichzelf heeft geopenbaard.
Eens toen ik aan het werk was met mijn zwager zei ik tegen hem: "Ik word ziek van al die tradities en ik zoek een gemeente waar ze simpelweg de Bijbel gebruiken, niks meer en niks minder". Elke keer werd me een andere "geloofsbelijdenis" overhandigd, dat zou de waarheid zijn. Gek genoeg waren ze allemaal anders en toch zeiden ze allemaal dat ze gebaseerd waren op de Bijbel.
In die dagen viel mijn oog op een "vraag en antwoord rubriek" in een plaatselijke krant. Dit waren vragen en antwoorden die altijd een duidelijke Bijbelse basis hadden.
Ik ben toen, dit was in 1994, deze gemeente gaan opzoeken.

In deze groep werd ik geconfronteerd met meer dan ik eigenlijk geconfronteerd wilde worden.
Er werden duidelijke vragen gesteld over de wedergeboorte en over wat het is om een Christen te zijn. De bijbelse wedergeboorte bestaat uit:

  1. geloof
  2. bekering
  3. de doop in water tot vergeving van zonden.

Het werd me duidelijk dat de leer van deze Bijbelse wedergeboorte in veel groepen niet meer geleerd word.
Toen ik dit met andere mensen ging delen vond ik dat vele het er wel mee eens waren maar dat het in de praktijk niet zo werd gedaan. Vele gaven menselijke redenen waarom deze dingen niet meer konden.
Zo werd God beroofd van Zijn waarheid en Zijn wijsheid.

Het werd me duidelijk dat de woorden van God niet meer gerespecteerd werden in vele groepen.

De bijbel leert:

Pro 30:5 Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.

Pro 30:6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

Wat ik dan ook door de jaren heen heeft gemerkt en gezien dat veel mensen toevoegen aan de woorden van God.
Als mensen moeten we een zuiver en gezond respect hebben voor de heiligheid van God en niets toevoegen en afhalen van de zuivere woorden van de Bijbel.

Door dit principe werd ik ook geconfronteerd met andere tradities die in vele groepen worden gepracticeerd.

Door dit alles werd in me een geest bewerkt die al deze dingen graag met andere wilde delen.
Ik ben in 1995 begonnen om voor gemeenten, die geen voorganger hadden, bij uitnodiging te gaan spreken. Dit is verder uitgegroeid.
In deze tijd had ik een full-time baan.
In 2002 heb ik deze full-time baan teruggebracht naar drie dagen per week en ben ik meer en meer gaan spreken voor verschillende gemeenten.

In 2008 ben ik volledig gestopt met seculier werk om mijzelf helemaal te richten op het werk in de gemeente.

Sinds 2015 ben ik getrouwd en woon ik in Harderwijk. Mijn werk richt zich vooral op de gemeente van Den Dolder, Eindhoven en Haarlem.
Daarnaast ook met de gemeente van Roeselare en Knokke, in België.
Daarnaast ben ik actief in evangelisatie op verschillende niveau’s.

Ik hou van God en de Vader zoals we Hem in de Bijbel leren kennen. Het is een waar feest om dit woord te lezen en om in Hem geborgen te zijn.
Het is een waar feest om elke dag met Hem te leven en dit in het licht van Zijn woord. Het is een ware zegen om samen met Hem elke dag te leven. Te leven met Hem in genade en in liefde voor Zijn waarheid.
Deze waarheid heeft mij vrijgemaakt en kan jou ook vrijmaken.
Ga je mee?

Email Adres : ponty-curee@live.nl

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven