Het boek van Efeze : Hoofdstuk 6

Ef. 6:1-9

Vers 1 Kinderen moeten ouders gehoorzamen ”...............................................................................

Vers 5 Slaven moesten hun meesters gehoorzamen “.....................................................................”

Ef. 5: 23 Wie is het hoofd van het gezin?............................................................................................

Vers 25- 30 Wat zijn de verantwoordelijkheden van de man tegenover

zijn vrouw?..........................................................................................................................................

6: 1, 2 Wat noemt Paulus het eerste gebod met een belofte?.........................................................

............................................................................................................................................................

6: 4 Vaders moeten hun kinderen opvoeden in de ..........................................................................

en......................des Heren.

6: 5- 9 Wordt slavernij hier expres verboden?.................................................................................

Wil dit zeggen dat slavernij de goedkeuring van God heeft?..........................................................

Bespreek dit in het licht van andere Bijbelse principes

Wat hadden de slaven gemeen met hun meesters?........................................................................

.................................................................................................................................................................

Zit er hier een les voor ons in, in verband met de verhoudingen tussen werkers en werkgevers?
..............................Zowel, welke les(sen)?

Ef. 6:10-20 DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING

Vers 10 Is het mogelijk voor een Christen zijn geestelijke zwakheden te overwinnen?
................................................................................................................................................................

In wiens kracht kunnen wij sterk zijn...............................................................................................

(Lees en bespreek Joh. 15: 1- 6 en Joh. 6: 48- 59 in dit verband.

Vers 11 Waarom hebben wij een geestelijke wapenrusting nodig?...............................................

................................................................................................................................................................
Vers 12
Worstelen wij als Christenen tegen bloed en vlees?.........................................................

Zijn de echte vijanden van de mensen de boze geestelijke machten, die de wereld beïnvloeden?.......

Vers 13 Met welke wapenrusting kunnen wij die machten bestrijden?

................................................................................................................................................................

Kunnen wij daardoor standhouden?.................................................................................................

Vers 14 Waarmee moeten wij onze lendenen omgorden?.............................................................

................................................................................................................................................................

Wat is de waarheid? (Joh. 17: 17)

Moeten wij de waarheid kennen en gehoorzamen om daardoor sterk en vrij te zijn?
(Joh. 8: 31, 32).....................................................................................................................................

(Bespreek: Hoe komen wij aan deze kennis?...................................................................................

................................................................................................................................................................

Vers 15 Waartoe behoren de voeten geschoeid te zijn?.................................................................

................................................................................................................................................................

Welke kracht zit in het evangelie? (Rom. 1: 16)..............................................................................

Is het noodzakelijk, dat wij in dat evangelie blijven? (1 Kor. 15: 1- 4)................................................

................................................................................................................................................................

Waar gaat het evangelie over?...........................................................................................................

Dienen wij deze boodschap met anderen te delen?

Paulus noemt het evangelie ”het evangelie des........................” In welke opzichten brengt
het evangelie vrede?............................................................................................................................

In welke opzichten brengt het verdeeldheid? (Matth. 10: 34- 39)

Bedoelt Jezus in deze tekst, dat Christenen hatelijk zijn en nooit met andere mensen
kunnen opschieten?

Vers16 Met welke schild zullen wij in staat zijn de brandende pijlen van de duivel te doven?..........

...........................................................................................................................................................

(Lees en bespreek Hebr. 11:32- 40 over de kracht van geloof) Noem wat geestelijke vijanden,
die wij door geloof kunnen overwinnen?

Vers 17 Let op: “De helm des heils." "De helm der behoudenis" De grootste zegen van allen
is onze redding door het bloed. Wij moeten dit steeds voor ogen houden; “Ik ben gered door
het bloed van Jezus. Dit is mij meer waard dan al het goud ter wereld, dan alle wereldse
plezieren, dan welke mensen dan ook, hoe dierbaar die mij ook zijn. Jezus is alles!”

Welk zwaard dragen wij?...................................................................................................................

Moeten wij blijven strijden tegen het kwade?...............................................................................?
Kunnen wij dit zwaard gebruiken als wij het niet kennen?...........................................................

Vers 18 Wat moeten wij steeds blijven doen, teneinde onze wapenrusting op een doeltreffende
manier te kunnen gebruiken?............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Vers 19 Wenste Paulus de voorbeden van de gemeente?..............................................................

Waarom? (zie ook vers 20)

Mededeling en groet. Vers 21- 24 Waarom werd Tychicus tot hen gezonden?.................................
Zij hadden Jezus “onvergankelijk.”

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven