Voorwoord

Door: Martin Rozestraten

Plotseling was het er, het idee om een geschreven debat te organiseren. Een geschreven debat rond het thema ‘sabbat en christendom’ in vier afleveringen die wij artikelen noemen.

Het Nieuwe Testament leert dat christenen niet gebonden zijn de sabbat te houden. Mijn opponent, Gert-Jan van Zanten, is een aanhanger van deze stelling, ikzelf ben deze opvatting niet toegedaan. Ik zal u, in de mij beschikbaar gestelde ruimte, stapsgewijs door teksten leiden die mijn visie onderbouwen. Daarna is Gert-Jan van Zanten weer aan de beurt voor een reactie en zo gaan we door tot wij beiden vier artikelen hebben gevuld.

Meestal gaat het bij een debat om het wedstrijdelement, wie is de beste, scherpste, de meest geraffineerde debater. Wie niet wint is dus de verliezer. En dat is nu zo mooi aan dit debat, het kent uitsluitend winnaars. De debaters nodigen elkaar uit, dagen elkaar uit om de allerbeste argumenten uit de allerbeste bronnen op te diepen om hun stelling te verdedigen, dat houdt hen scherp en alert. Zij winnen daarbij aan overtuigingskracht en persoonlijkheid. Ook het publiek, de lezer, is winnaar want zelden zal men in de gelegenheid zijn zo een zorgvuldig voorbereid en grondig uitgewerkt betoog te volgen in zijn tot-stand-koming.

Nog een reden waarom dit debat uitsluitend winnaars kent: Gert-Jan van Zanten en ik verschillen weliswaar op dit punt van mening maar dat neemt niet weg dat wij elkaar respecteren. Bovendien zijn wij ons er ten volle van bewust dat wij werken vanuit en kracht vinden in dezelfde bron. Deze wetenschap overstijgt de rivaliteit die er per definitie heerst tussen ‘normale’ debaters. Als er ergens ooit sprake was van ‘een win-win-situatie’ dan hier wel!

De stelling luidt dus:

‘Het Nieuwe Testament leert dat christenen niet gebonden zijn de sabbat te houden’.

Aan mij de eer deze stelling te weerspreken.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven