Voorwoord

Door: Gert-Jan van Zanten

Lieve mensen.
Wat volgt is een debat tussen twee mensen die elkaar respecteren maar die verschillende visies hebben als het gaat over de leer of Christenen onder het tweede verbond gebonden zijn om de Sabbat te onderhouden.

De stelling van dit debat is: Het nieuwe Testament leert dat Christenen niet gebonden zijn om de Sabbat te houden”.

Ik, Gert-Jan van Zanten, zal deze stelling verdedigen en Martin Rozestraten zal deze stelling ontkennen.

De regels voor dit debat:
Beiden, Martin Rozestraten en Gert-Jan van Zanten sturen hun eerste artikel in bij 31 Juli 2011.
Voor Gert-Jan van Zanten zal dit een bevestiging zijn van bovenstaande stelling en voor Martin Rozestraten zal dit een ontkenning zijn van bovenstaande stelling.

In een volgend artikel gaan we beiden de argumenten van het eerste artikel van de ander beantwoorden en weerleggen.
Dit wordt ingestuurd bij 31 Augustus 2011.

In een derde schrijven gaan we beiden de argumenten van het tweede artikel van elkaar beantwoorden en weerleggen.
Dit wordt dan ingestuurd bij 30 September 2011.

De eerste drie artikelen mogen 3000 woorden bevatten.

Als laatste schrijven we beiden een conclusie bij 31 Oktober 2011.
Dit mag 1500 woorden bevatten.

Dankbaarheid.
Ik ben dankbaar aan God, mijn hemelse Vader, dat ik deze mogelijkheid krijg om de Bijbelse leer aangaande de Sabbat te verwoorden.
Daarnaast ben ik dankbaar dat Martin de mogelijkheid krijgt om zijn overtuiging weer te geven en mijn gebed is dat we van elkaar mogen leren.

Ik zal mijn eigen gedachten duidelijk weer geven en ik zal zo duidelijk mogelijk de argumenten van Martin beantwoorden en weerleggen.
Ik zal mijn uiterste best doen om dit zo zuiver en duidelijk mogelijk te doen.

Het is daarna aan de lezer van al deze dingen om de dingen die wij schrijven te testen aan het zuivere woord van God.

Dit debat gaat niet over wie er wint, dit debat gaat niet over het beste argument, dit debat gaat over God en over Zijn Woord.
God heeft ons Zijn Woord gegeven om te onderzoeken zodat we Zijn wil zouden begrijpen en om die wil toe te passen in onze levens.

Laat de waarheid van God de enige winnaar zijn in dit debat.
Het is mijn geloof dat God dit ook kan doen, laten onze harten leeg zijn van alle menselijke leringen en tradities en laat het gevuld worden met de gelouterde woorden van God.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven