Hoe kijkt Jezus naar ons

Vaak vragen we ons af hoe anderen over ons denken of hoe ze ons zien.

Heb je er ooit over nagedacht hoe Jezus ons ziet.

Wie ben ik?

 • Ik ben een Christen.
 • Ik wil naar de hemel.
 • Ik heb gebieden waar ik moet groeien.

Twee extremen:

 • Jezus geeft daar niet zoveel om.
 • Bij elke zonde word ik van God afgesloten.

Beide extremen zijn erg gevaarlijk.

De eerste leid ons naar een leven dat niet in het licht staat van God.

 • We zullen dan niet tot het uiterste strijden.
 • Judas 3
 • Jac. 1: 12
 • 2 Tim. 4: 4-8

De tweede leid tot:

 • Frustratie.
 • Niet een vol leven in Christus.
 • Onzekerheid, een droefheid, nerveusiteit.

Jezus kijkt naar ons zoals hij kijkt naar Zijn Apostelen.

 • Zij wilden ook het goede doen.
 • Zij moesten ook groeien.
 • Wie is de grootste in het koninkrijk. (Matt. 18: 1)
 • Peter ging ten onder in de golven. (Matt. 14: 28- 31)
 • Jezus zei: O, jullie van een klein geloof. (Matt. 14: 28-31)

Het is heel belangrijk om te weten hoe God naar ons kijkt.

 • Vele verkeerde beelden gaan er de ronde.

Vergelijk:

 • Jes. 1: 18, 19
 • Johannes 10: 28, 29

Johannes 17 geeft ons een beeld van hoe God naar ons kijkt.

1. Gehoorzaam ondanks onze fouten.

A. Hij zei: "en zij hebben Uw woord bewaard". (v. 6)

 • Maar hoe kan dit gezegd worden van hen die toch veel dingen fout hadden gedaan.

Vergelijk dit met kinderen.

 • Vraag Tonia: "Zijn jou kinderen gehoorzaam".
 • Ze zal "ja" zeggen. Betekent dat dat ze altijd alles doen wat Tonia vraagt?
 • Waarschijnlijk niet.

Fill. 3: 12

"Ik jaag ernaar":
    1) verdrijven, op de vlucht drijven
    2) hard rennen om iemand of iets te vangen, achter iets aan rennen
    2a) voortdringen: figuurlijk van iemand die hard in een race loopt om het einddoel te bereiken
    2b) vervolgen (op vijandige manier)
    3) iemand op elke mogelijke manier dwarszitten
    3a) vervolgen
    3b) mishandeld worden, om iets vervolging lijden
    4) zonder het idee van vijandigheid, iets najagen
    5) metaf., vervolgen
    5a) begerig zoeken naar, ernstig proberen te verkrijgen

Vele komen in diepe theologische wateren om dit alles te verklaren.

 • Laten we gewoon de woorden van Jezus aanhouden.
 • Dit waren de woorden van Jezus.
 • Zo zag Hij het en zo is het.

En dat geeft bemoediging.

 • In een leven waar je zo vaak ontmoedigd word.
 • In een leven waar soms zoveel problemen zijn.

God houd van Zijn kinderen.

Hoe zou Tonia voelen als de kinderen denken dat elke keer als ze een fout maken dat ze haar kinderen niet meer zijn.

 • God houd van ons. Wil ons bij Zich houden.
 • Wat zou God voelen als wij denken dat bij elke fout we verloren zijn, Zijn kind niet meer zij en gegooid worden in de uiterste duisternis.

Als we in zijn licht blijven wandelen hebben wij gemeenschap met Hem.

 • En noemt Hij ons dat we Zijn woord hebben bewaard.

1 Joh. 1: 6-10

Wandelen:
    1) lopen, wandelen
    1a) voortgang maken; goed gebruik maken van gelegenheden
    1b) Hebreeuws voor leven
    1b1) zijn leven regelen
    1b2) zich gedragen
    1b3) zijn leven doorbrengen

Gemeenschap:
    1) gemeenschap, verbinding, verwantschap, omgang, deelname, bijdrage
    a) het aandeel dat iemand ergens in heeft, deelname
    b) omgang, gemeenschap, intimiteit
    b1) de rechterhand als teken en onderpand van gemeenschap (in het vervullen van het ambt van apostel)
    c) een gezamenlijke gave, een collecte, een inzameling, als belichaming en bewijs van gemeenschap

2. Dankbaar, verheerlijkt in Hem

Vers 9-10
    -De gedachte van Christus.

Verheerlijkt:
    1) denken, veronderstellen, van mening zijn
    2) prijzen, verheffen, verhogen, vieren
    3) eren, eer betonen, in ere houden
    4) heerlijk maken, met luister versieren, met glans bekleden
    4a) aan iets heerlijkheid geven, het voortreffelijk maken
    4b) iemand bekend maken, beroemd maken
    4b1) maken dat de waardigheid en waarde van iemand openbaar wordt en erkend wordt

Christus werd niet verheerlijkt in hen omdat ze zo intelligent waren, wijs in hunzelf etc.

 • Nee, omdat Christus in hen woonde.

Maar in alle nederigheid lieten zij zich veranderen naar Zijn beeld.

 • Rom. 8: 28
 • Efeze 3: 10, 11
 • Koll. 1: 27

Dit alles gebeurd niet in gemeenten als collectief gebeuren. Dat is niet de gemeente.

 • Nee, dit gebeurd in individuelen. Robert, Kees, Marlies etc.
 • Als zij zichzelf laten vloeien. 2 Tim. 2: 19-26

Als we onszelf naar Gods beeld laten gieten, verheerlijken we Hem, omdat Zijn Godheid in ons openbaar word.

3. Bezorgd om geestelijke gevaren.

Deze gedachte vinden we in vers 11, 12.

Jezus was met de Apostelen geweest, maar kon hun in die zin niet langer beschermen.

 • Ook wist Jezus dat Hij ze niet uit de wereld kon nemen. (vers 15)

Christus was bezorgd om de veiligheid van Zijn Apostelen.

Ook wij hebben geestelijke gevaren:

 • Petrus- impulsiviteit, matigheid,
 • Welke is de jouwe?

Christus is bezorgd om deze:

 • De houding:
 • Vaak proberen we ons te verschuilen achter het principe dat we allemaal onze zwakheden hebben.
 • Ja, we hebben inderdaad onze zwakheden. Ik heb de mijne en jij hebt de jouwe.
 • Wees gerust, dat is zo, maak je geen zorgen.

We kunnen ons beter maar zorgen maken!

 • Ze kunnen ons doden!

Vergelijk:

 • 2 Tim. 2: 15- 18
 • Hebr. 12: 12- 14

Vergelijk het aan een ziekenhuis.

 • Iemand heeft een hartkwaal, diabetes, versleten long etc.
 • Niets om zorgen om te maken???
 • Ja, we moeten ons zorgen maken want deze kunnen ons doen doden.
 • Zo ook geestelijke zwakheden.

Geestelijke zwakheden moeten behandeld worden.

 • Bekering.
 • Gebed. Etc.

Vergelijk:

 • Galaten 6: 1, 2
 • Jacobus 5: 19, 20

4. God wil een dichte relatie met ons.

Zie een klein woord "in".

 • Vers 20- 23
 • Vader in Christus.
 • Christus in de Vader.
 • Wij in Hem.
 • Christus in ons.

Wat betekent dit.

 • Een éénwording.

Thayer: Van een persoon die helemaal verbonden is aan de ander, tot wiens kracht en invloed hij onderhevig is, zodat van de eerste gezegd kan worden dat hij beweegt waar de andere beweegt, dat hij woont waar de ander woont, dat Hij voelt als de ander, dat Hij doet als de ander etc.

Vers 19, 26

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven