(Hoe) Moeten wij rusten op Zondag?

De volgende woorden zijn geschreven door een Zevende Dag Adventist.

Soms wordt de vraag gesteld “moet men rusten op zondag en mag er dan ook gedurende de ganse dag niet gewerkt worden”? Om hierop te kunnen antwoorden is het best eerst eens te onderzoeken waar de Zondag als rustdag eigenlijk vandaan komt en wat hij betekent.

Naast het herdenken van de opstanding is het element van het rusten op zondag er vooral gekomen door de invloed en bemoeienissen van de Romeinse overheid, en bijzonderlijk door de invloed van keizer Constantijn.

Op 7 maart 321 vaardigt Constantijn een edict uit waarbij hij stelt dat voortaan de zondag een rustdag is voor zijn gehele rijk. Niet een godsdienstige rustdag, maar een dag waarop alle inwoners van zijn keizerrijk het werk konden neerleggen.

Het was bedoeld om eenheid en vrede te bewerkstelligen in zijn rijk; heidenen en christenen voortaan samen verenigd op één en dezelfde rustdag (feestdag).

Dit gebeuren miste zijn uitwerking niet en in de vierde eeuw na Christus werd door de kerkleiding de zondag officieel als rustdag ingesteld.

Hierbij werd bij de aanvang het rusten ( niet werken) op deze dag enkel aanbevolen, pas enkele eeuwen later werd het verplicht gesteld.

Vanaf de zesde tot en met de dertiende eeuw wordt dan zowel door het kerkelijk als het burgerlijk gezag de zondagsviering steeds dwingender opgelegd.

Dit kort geschiedkundige overzicht toont aan dat het ontstaan van de zondagsviering en de zondagsrust een menselijke instelling en traditie is.

Zowel vertegenwoordigers van de Katholieke als reformatorische gelovigen zijn het daar mede eens. Hierbij enkele uitspraken van beide groepen ( voor meer dergelijke uitspraken zie bijlage “ uitspraken betreffende de zondagsviering “)

 
Bovenstaande woorden worden gebruikt door Zevende Dag adventisten om aan te tonen dat de Sabbat veranderd is naar de Zondag, en stellen ze, dit is gebeurd door de Romeinse overheid. Dit zou dus verkeerd zijn en de ware dag van aanbidding zou nog steeds de Zaterdag zijn.
Daar willen we graag verder over nadenken.

In de eerste plaats wil ik aangeven dat er een HEEL GROOT fundamenteel verkeerd beeld word gegeven in bovenstaand artikel, een verdraaiing van waar het werkelijk om draait.

HET GAAT NIET OM DE VRAAG OF DE SABBAT VERANDERD IS NAAR DE EERSTE DAG VAN DE WEEK door de mens, het gaat er om of God de Sabbat veranderd heeft naar de eerste dag van de week?
God heeft nooit het karakter van de Sabbat overgedragen naar de eerste dag van de week.

Want als het over dat principe gaat zouden we ook “NEE” antwoorden. Nee, God heeft de Sabbat en haar karakter niet veranderd naar de Zondag.

Maar dat is wat dit artikel, en de verdere quotaties doen die gebruikt worden door de Zevende Dag Adventisten.  

Als we de vraag stellen:  Heeft God het oude verbond tot een einde laten komen en zijn daardoor de 10 geboden tot een eind gekomen dan is het antwoord “JA”.

Als we de vraag stellen, is er een rustdag onder het nieuwe verbond dan is het antwoord “NEE”.

Als we de vraag stellen, op welke dag komen Christenen onder het nieuwe verbond samen om een samenkomst te houden dan is het antwoord:  “DE EERSTE DAG VAN DE WEEK”.

Is dat dan een rustdag onder het nieuwe verbond: “NEE”. 

Als de adventisten over dit onderwerp schrijven gaat het altijd over het principe of de zondag een rustdag is zoals de Sabbat was onder het oude verbond.

In bovenstaande geven we al aan dat we op die vraag ook “NEE” zouden antwoorden, dus de woorden van dit artikel worden eigenlijk daardoor overbodig.

Dus terwijl de informatie gegeven over de verandering van de dag in principe juist is er hier een verdraaiing van feiten.

Het gaat hier allemaal om het principe dat door de Romeinse overheid een dag is ingesteld “als een rustdag”. Maar daar gaat het helemaal niet om.

Het gaat niet om het principe of een dag officeel ingesteld met het karakter van de Sabbat.

Waar het om gaat is, wat is de dag van samenkomst onder het tweede verbond van God. Dat is de cruciale vraag!!!!
Dat de Romeinse overheid een rol heeft gespeeld om het karakter van de Sabbat over te dragen en de Zondag een heilige dag te maken is niet relevant.

Het nieuwe verbond spreekt duidelijk over de eerste dag, dat de discipelen samen kwamen om het brood te breken. (Handl. 20: 7)

Heeft God dit een officieele dag van rust gemaakt?? Nee.
Alleen de dag dat Christenen samenkwamen om een samenkomst te houden.

God heeft er nooit een rustdag van gemaakt zoals Hij de Sabbat een rustdag maakte.

Dat heeft de Katholieke kerk gedaan!!!

MAAR DAT IS NIET HET PUNT VAN DISCUSSIE.

Opnieuw, dit is een verdraaiing van zaken.
Het punt wat hier gemaakt word is niet de dag van samenkomst van Christenen maar “Zondagviering”.

In conclusie:
De vraag die in dit artikel word gesteld is niet de juiste vraag.

Heeft de Katholieke kerk een dag officieel ingesteld? JA, DAT HEEFT ZE GEDAAN.

Heeft de Katholieke kerk deze dag als een officieele rustdag ingesteld? JA.

Heeft de Katholieke kerk het karakter van de Sabbat overgedragen op de “eerste dag van de week”? JA.

Had ze daar recht toe? Nee.  

De vraag is: Wat is de dag die God heeft ingesteld voor een samenkomst voor Zijn kinderen onder het nieuwe verbond?  DE EERSTE DAG VAN DE WEEK.

We laten de Bijbel spreken:

Act 20:7  En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

Is die dag een dag van rust zoals de Sabbat was? NEE.
Het was een dag waarop Christenen samenkwamen voor een samenkomst.

 God heeft nooit de eerste dag van de week het karakter van de Sabbat gegeven.

Dat heeft de Katholieke kerk gedaan.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven