Filipijnen, 2015

Philippines

Donderdag 12 - vrijdag 27 Februari

Op Woensdag 12 Februari ben ik om negen uur in de avond op het vliegtuig gestapt.
Het was een lange reis, ik vloog van Amsterdam naar Tapei, Taiwan, en na een korte stop-over het laatste stuk naar Manila.
Ik arriveerde in Manila de volgende dag, 13 Februari, om half acht in de avond lokale tijd. Het tijdsverschil van Nederland met de Filippijnen is zeven uur.

Ik werd opgehaald door Jhun Layusa, en met hem een aantal anderen evangelisten.
We gingen vandaar naar Binan Laguna, net buiten Manila.
Daar was onze thuisbasis voor de reis.

foto

In mijn reizen in de Filippijnen werd ik vergezeld door 15 anderen, de meesten van hen zijn evangelisten. Deze groep was vorig jaar al gedoopt tot “De Romeinen 1: 16 groep”.
Het was heel bijzonder om weer met hen allen te reizen.
Al onze reizen waren met de brommer. Heel erg leuk.

Aan mijn broeders, en jullie weten wie jullie zijn…

Mijn dank gaat uit naar jullie allen, jullie zijn schitterende broeders, jullie hebben mijn reis onvergetelijk gemaakt. Jullie liefde voor God en voor elkaar is iets waarvan we allemaal wat van mogen leren. Dank jullie voor alle goede gesprekken en discussies.
Ik heb geleerd…………………..Ik heb meer geleerd over Gods liefde…………..je hebt me dichter bij Hem gebracht die ons alles is. Dank je wel.

In al onze reizen heb ik vaak twee tot drie keer per dag gesproken, en dit aangevuld met lokale sprekers.

foto

Twee jonge broeders waar ik zeer van onder de indruk was, Rony Romero (L) en Ramcy Vilvar (R)
Rony, een getalenteerd spreker, en Ramcy, een getalenteerde zangleider.
Jullie voorbeeld en liefde voor de Heer, een voorbeeld voor mij………

Vrijdag, 13 Februari,

Vroeg in de morgen vertrokken voor onze eerste meeting naar de gemeente van “Phase 6”, Andrew en Rony Romero, broers, werken met deze gemeente.
Ik heb gesproken over Psalm 56.

In de middag naar de gemeente die samenkomt in “Tala”.
Daar heb ik gesproken over Romeinen 1 en Psalm 19 en hoe God Zichzelf openbaart in deze wereld en zo zich aan een ieder laat zien.

Vandaar naar de derde gemeente, “Vicas”, daar heb ik gesproken over de offerande van Kain en Abel uit Genesis 4, Hebreeën 11 en Judas.

Zaterdag, 14 Februari,

In de ochtend naar “Sapang Palay”, Bulancan gereisd. Vicente Cay is degene die met deze gemeente werkt. Er was een meeting gepland voor de hele dag.
We begonnen om acht uur in de ochtend, en eindigden rond vier uur in de middag.
In de ochtend heb ik gesproken over “vier namen die aan Christenen gegeven zijn”, namelijk heiligen, discipelen, gelovigen en broeders.
In de middag heb ik gesproken over Openbaring 5 vers 8 en hoe onze gebeden voor God komen, dit samen met het meest belangrijke aspect van het gebed, “naar Zijn wil”.

Zondag, 15 Februari,

In de ochtend hadden we de samenkomst in Binan.
Ik heb gesproken in de Bijbelstudie over wedergeboorte uit Johannes 3.
Daarna in de samenkomst gesproken over Psalm 23.

In de middag zijn we naar het eiland Mindoro gereisd. Mindoro is een eiland ten zuiden van Manila. Dit was met een bus, drie uur, en daarna een boot, twee uur en daarna nog een uur met de auto. Om zeven uur in de avond kwamen we aan bij de Sikat familie.
We hebben de avond daar besloten met een goede maaltijd en daarna naar bed.

Maandag, 16 Februari,

Het was een bijzondere dag. Drie jongeren spraken in de ochtend en ik heb een studie gedaan in het boek van Amos, verdeeld over twee sessies. Een ochtend en een middag sessie.

In de avond was er een evangelisatiemeeting en daar heb ik gesproken over Kaïn en Abel en hun offerande.

Dinsdag, 17 Februari,

Het was een vroege start, we zijn om zes uur opgestaan.
We zijn om half acht vertrokken voor een meeting met de gemeente die samenkomt in een plaats genaamd “Evangelista”. We hadden vier sprekers, Eli, Larry, Vicente en mijzelf. Ik heb gesproken over 2 Kronieken 33 en het verhaal van de bekering en het herstel van Manasse. In de toepassing gesproken over de noodzaak van bekering in de wedergeboorte en het leven als een Christen.

In de middagsessie gesproken over Psalm 48 en 132 en “de vier Jeruzalems” in de Bijbel. Het Salem onder Melchizedek, het Jeruzalem van David, het Jeruzalem van Christus en het nieuwe Jeruzalem van God.

foto

De gemeente in Victoria.

Woensdag, 18 Februari,

Deze dag was er een meeting in de ochtend met de gemeente die samenkomt in “Victoria”.
We hadden drie sprekers, Edwin, Vicente en mijzelf.
Ik heb gesproken over “de drie verleidingen van Jezus”, uit Mattheus 4 en Lukas 4.

In de middag zijn we aan onze terugreis begonnen naar Manila.
We kwamen aan in Manila rond zeven uur, gegeten en vroeg naar bed.

Deze dag zijn er drie mensen gedoopt.

Donderdag, 19 Februari,

Deze dag was een dag van reizen. We zouden naar het gebied genaamd Bikol reizen om daar een aantal dagen door te brengen met een aantal gemeenten aldaar. Broeder Jhun Layusa werkt in dit gebied met een aantal gemeenten.
We waren wakker om drie uur in de ochtend om te vertrekken om vier uur.

We kwamen aan in Bikol rond twee uur in de middag. Het was een reis van ongeveer 250 KM.

Vrijdag, 20 Februari,

Wij waren op om half zes om vroeg te vertrekken naar onze eerste gemeente.
De eerste gemeente was de gemeente waar Danny Dou de evangelist is.

We hebben eerst wat pamfletten uitgedeeld, en daarna een meeting met twee sprekers.
Broeder Ferdy Ong en mijzelf spraken.

foto

Pamfletten uitdelen, broeder Ely en Mike.

Ik heb gesproken over “welke richting neem jij in het leven”.
Ik sprak over Handelingen 17: 22- 31, en het verhaal van Paulus in Athene, en hoe hij bekend maakt aan een ieder het bestaan van de ware God en de noodzaak van bekering.

In de middag en avond hadden we een meeting met de gemeente waar broeder Jhun mee werkt. Ik sprak in de avond met als thema, “Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen”, met een nadruk op de verkeerde leerstellingen van het Katholicisme.

Zaterdag, 21 Februari,

Vroeg in de ochtend vertrokken om met de gemeente samen te komen in “San Sidro”.
Dit was een reis van 200 KM. We kwamen aan om vier uur.
In de avond hadden we een meeting met twee sprekers.
Ferdy Ong sprak en mijzelf. Ik heb gesproken over “De Christen en kleding”.

Zondag, 22 Februari,

We zijn onze dag vroeg begonnen. In de ochtend heb ik gesproken over “Ezau en zijn keuze”. Broeder Jhun heeft gesproken over “De Islam”.

In de middag hadden we een tweede sessie, deze begon rond vier uur en we besloten rond acht uur in avond.
Broeders Vicente en Edwin hebben gesproken en ik heb deze sessie besloten en gesproken over “Drie bronnen van vrees”, gebaseerd op Romeinen 8: 28- 39.

Twee mensen zijn die middag gedoopt.

Maandag, 23 Februari,

Vroeg in de ochtend begonnen met onze terugreis naar Binan Laguna, onze thuisbasis.
Op deze dag terug naar Bikol, 250 KM, overnacht in Bikol.

foto

De gemeente in Canlubang.

Dinsdag, 24 Februari,

Weer vroeg vertrokken voor de verdere terugreis naar Binan.
We kwamen aan in Sint Pablo, we hadden daar avondeten ten huize van zuster Nora.
Daarna doorgereisd naar Canlubang, daar geslapen.

Woensdag, 25 Februari,

We waren op om zes uur voor ons ontbijt.
Er was een meeting gepland voor de hele dag met de gemeente die samenkomt in Canlubang.

In de ochtend gesproken over het belang van “zuivere leer en zuivere wandel”.
Daarna in de middag, twee andere sprekers, daarna sprak ik over Lot en zijn keuze om bij en in Sodom en Gomorra te wonen, wat deze beslissing voor gevolgen had, en wat wij daarvan kunnen leren.

Na de middag-sessie vertrokken naar Binan Laguna, onze thuisbasis.

Donderdag, 26 Februari,

Dit was mijn dag om weer te vertrekken.
Het was een dag om samen

Ik ben vertrokken van het vliegveld van Manila om kwart voor negen in de avond.
Ik kwam twee uur later aan in Tapei, Taiwan en na een korte tussenstop verder naar Amsterdam.
Ik kwam aan in Amsterdam op de volgende dag om zeven uur in de ochtend.

Gert-Jan

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven